Tennis-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

voorbeeld Hoe werkt het? Een duo gaat onderling een aantal "games" uitvechten over de verschillende benen van een omloop. De loper die mag "opslaan" vertrekt als eerste met een kleine voorsprong van bv. 30 seconden op de andere loper. Deze loper, de achtervolger probeert de voor hem gestarte loper in te halen. Diegene die als eerste de aankomst bereikt, scoort een punt. Vervolgens worden de rollen omgedraaid tot de volledige omloop is afgelegd.

Doel van de training? De lopers snel en foutloos doen werken onder grote druk. Op fysiek vlak is dit een vorm van intervaltraining. Daarenboven is de psychische belasting van beide lopers groot om een punt te kunnen scoren, ten minste deze op "de eigen opslag". Let op, deze training is natuurlijk enkel zinvol als beide lopers van een gelijk niveau zijn.

Voorbereiding? Maak een klassieke omloop. Tracht gelijkwaardige benen te leggen (met dezelfde moeilijkheidsgraad en afstand tussen de posten). Hou bij de keuze van het terrein ook rekening met de zichtbaarheid. Het terrein mag niet te open zijn (te ver zicht) opdat de achtervolger ook verplicht zou worden de kaart te lezen en niet enkel moet trachten de loper in te halen die hij voor zich uit ziet lopen.

Hoe aanpassen voor jongeren? Deze vorm wordt afgeraden om met jongeren te doen. De druk is te groot, foutloos blijven is voor hen nog te moeilijk zodat ze te dikwijls snel ingehaald of voorbij gelopen kunnen worden. Het risico is groot dat een jongere ontmoedigd zou raken of af zou haken.

Hoe moeilijker maken?

  • Doe de oefening in fijn reliëf, eventueel op oro-hydro kaarten.
  • Maak verschillende mini-omloopjes (die op elkaar volgen en samen een grote omloop vormen). Gebruik hiervoor echter twee kaarten (die beide lopers krijgen). Afhankelijk van de loper die vertrekt gebruiken ze dan de ene of de andere kaart door de kaart gewoon om te draaien (zie voorbeeld van kaarten op de volgende bladzijde).

Wie wint? De loper die de meeste punten scoort.

Besluit? Een stresserende oefening die aan hoog tempo afgewerkt wordt waardoor ze ook fysiek zeer belastend is voor de lopers. Deze training benadert zeer sterk een echte competitiewedstrijd of een aflossing waar gevolgd worden altijd mogelijk is.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Tennis-O

Hieronder een voorbeeld met mini-omloopjes waarbij de twee lopers afwisselend als eerste starten en telkens de kaart omdraaien.

voorbeeld tennis-O loper A
voorbeeld tennis-O loper B