Visgraat-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

opgave visgraat Hoe werkt het? De loper krijgt een beschrijving van zijn volgweg onder de vorm van een visgraat. Het startpunt is het bolletje. Op elk kruispunt(je) of beslissingspunt moet de loper de situatie analyseren en een weg (pad) links of rechts laten liggen, in functie van hoe het getekend is ten opzichte van de rechte lijn. Op de omloop worden enkele posten geplaatst die de deelnemers moeten knijpen.

detail visgraat Een voorbeeld: als op het volgende kruispunt (A) een weg naar links getekend staat op de visgraat en op het terrein is er een weg naar links, dan mag je gewoon rechtdoor gaan om de weg "links te laten liggen". Is er op het terrein echter een weg naar rechts (B), dan moet je dus rechts inslaan om de weg rechtdoor "links te laten liggen".

Doel van de training? Het volgen van lijnmerkpunten stimuleren.

Voorbereiding? Stippel een omloop uit op een kaart langs wegen en paden. Maak dan je visgraat. Ga ter plaatse kijken of alles nog klopt want een verandering op het terrein kan de oefening verpesten en leiden tot een groot ongenoegen bij de deelnemers. Kies liefst een gebied waar de beslissingspunten elkaar snel opvolgen.

Hoe aanpassen voor jongeren? Doe de oefening in een afgesloten parkterrein.

Hoe moeilijker maken? Maak gebruik van alle mogelijke lijnmerkpunten zoals vegetatiegrenzen, beken, grachten, bermen, ... Laat de deelnemers de omloop op een kaart tekenen na aankomst en de plaats van de posten aanduiden.

Wie wint? De snelste. Een bonus kan toegekend worden per goed getekende post.

Besluit? Een ideale oefening om de deelnemers te verplichten het terrein goed te observeren en lijnmerkpunten te volgen.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Visgraat-O

Probeer het zelf eens. De opgave staat op de vorige pagina. Hieronder een blanco kaart waarop je de voorziene volgweg kan proberen te vinden. De start is aangeduid. De volle lijnen van de visgraat zijn paden, enkel de wegeltjes zijn met een dunne stippellijn getekend. De > of < geven aan dat je op het kruispunt TWEE paden links of rechts moet laten liggen. Helemaal onderaan vind je de juiste oplossing. Succes.

visgraat blanco kaart
oplossing visgraat op kaart