Vlinderoriëntatie

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

schema vlinder-O Hoe werkt het? Deze training start met een massastart. Een aantal kleine omloopjes van 2 à 3 posten moeten achter elkaar afgelegd worden (het einde is steeds het startpunt). Elke deelnemer krijgt een verschillende volgorde (zodat lang volgen uitgesloten is). Iedereen legt wel alle omloopjes af.

Deze oefening kan ook gedaan worden als aflossing met ploegen van 2 of 3 lopers. Het worden dan korte sprintwedstrijdjes.

Opmerking: deze vorm leunt sterk aan bij de steroriëntatie.

Doel van de training? De vlinderloop laat toe diverse technieken te oefenen waarbij de psychische belasting hoog is. Er zijn immers voortdurend lopers aanwezig op de verschillende omloopjes die je kunnen afleiden of uit je concentratie halen. Ook tactiek kan aan bod komen: iemand volgen, iemand proberen af te schudden, enz. Vermits dit een rechtstreekse competitie is tussen de deelnemers ligt de snelheid van uitvoering over het algemeen hoger waardoor de fysieke belasting zwaarder is. Tenslotte is elke kaartenwissel een soort nieuwe start (geen mogelijkheid om vooruit te plannen), een extra psychische belasting.

Voorbereiding?

  • Deel op de moederkaart het terrein in een aantal segmenten in vanuit een startpunt.
  • Per segment stippel je een kort omloopje uit met 2 à 3 posten.
  • Maak een aantal kaartjes van elk omloopje (zie natuurlijk dat je voldoende kaartjes hebt in functie van het aantal deelnemers en het aantal omloopjes).
  • Maak per deelnemer een volgorde van de omloopjes.

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Doe de oefening op een eenvoudig terrein.
  • Plaats de posten dicht bij elkaar.
  • Gebruik kleine vensters.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Vlinderoriëntatie

Hoe moeilijker maken?

  • Werk niet per segment maar laat de posten van verschillende omloopjes elkaar kruisen (grotere kans op verwarring).
  • Verschillende vorm (bv. vensterloop, memorisatie, ...) of kaartje (bv. oro-hydro, ...) gebruiken per omloopje.
  • De oefening doen in een zeer gedetailleerd gebied.

Opmerking: deze oefening leent zich ook tot intervaltraining (hogere fysieke belasting) door de deelnemers 2 à 3 minuten rust te geven tussen de verschillende omloopjes. Normaal doe je dan géén massastart en de aspecten "competitie" en psychische belasting zijn lager.

Wie wint? De eerste die alle omloopjes kan afleggen.

Besluit? Een interessante trainingsvorm die verschillende technieken aan bod kan laten komen maar waarbij ook de druk (stress) op de loper groter is door de massastart en de mogelijke aanwezigheid van andere deelnemers op de omloopjes. Het voordeel is dat alle deelnemers samen vertrekken en er dus niemand moet blijven wachten aan de start.

Hieronder een voorbeeld met "overlappende" omloopjes. Dit is de moederkaart, de deelnemers weten dit natuurlijk niet.

voorbeeld vlinder-O

Vlinderoriëntatie

Hieronder een eenvoudige vlinder voor beginnelingen en een uitgewerkte oefening in een moeilijk terrein (Portugal).

voorbeeld eenvoudige vlinder-O
voorbeeld moeilijke vlinder-O