Volg de lijn-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

jongen volgt een lijn Hoe werkt het? Je krijgt een kaart met daarop een lijn en enkele posten. De lijn is op de grond nagemaakt met een lint. Je moet gewoon het lint volgen tot aan de posten waarbij je voortdurend je kaart moet oriënteren. Knijp je controlekaart aan de posten.

Doel van de training? Waarschijnlijk de eenvoudigste vorm om starters aan te leren hun kaart georiënteerd te houden.

Voorbereiding? Maak een kaart met een eenvoudig te volgen lijn. Leg nu (op schaal) een lint op de grond. Plaats de posten.

Hoe aanpassen voor jongeren? Ideale oefening voor starters.

Hoe moeilijker maken? Niet van toepassing voor deze oefening.

Besluit? Een oefening om de eerste elementaire technieken aan te leren.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf