Vorkenloop

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau
schema vorkenloop

Hoe werkt het? Deze training kan alleen of in duo gedaan worden. De kaart is in beide gevallen identiek. Er staat een omloop op die telkens splitst (een "vork" maakt) aan de oneven posten en terug samen komt aan de even posten.

 • Als je de oefening alleen doet heb je de keuze aan de oneven posten. Je hoeft er slechts één uit te kiezen (je hoeft ze dus niet beide te doen) bv. start->1A->2->3B->4. Voor de rest dient de omloop afgewerkt te worden net zoals een klassieke omloop.
 • In duo moeten de lopers de oneven posten onder elkaar verdelen. Beide lopers moeten alle pare posten aandoen. Aan de laatste post moeten ze op elkaar wachten.

Doel van de training? Deze training biedt een alternatief op een klassieke omloop. Het voordeel is dat de lopers eventueel als duo kunnen lopen waardoor iedereen sneller weg is aan de start.

 • Het duo staat onder druk om de posten zo goed mogelijk te verdelen. De mindere loper zal in deze vorm ook gemotiveerd zijn om zo snel mogelijk te lopen. Er is natuurlijk een bijkomende druk om geen fouten te maken want dit heeft een rechtstreekse invloed op het resultaat van het duo.
 • Indien de oefening individueel gedaan wordt is de psychische belasting hoger doordat er meer wegkeuze mogelijkheden zijn die geanalyseerd moeten worden. Welke oneven post te kiezen? Dit bevordert het lezen van de kaart al lopende.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Vorkenloop

Voorbereiding?

 • Maak een omloop met vorken, aangepast aan de mogelijkheden van de groep. Alle technieken kunnen aan bod komen
 • Als de lopers van de duo's hetzelfde niveau hebben, dienen twee gelijkwaardige benen voor de vorken voorzien te worden.
 • Zijn de duo's samengesteld uit goede en minder goede lopers kan hierop ingespeeld worden door de benen van de vorken aan te passen (een moeilijker, korter been en een langer, gemakkelijk been).
 • Let op dat er geen voor de hand liggende beste oplossing is, zeker niet als de oefening individueel gedaan wordt.

voorbeeld vorkenloop Hoe aanpassen voor jongeren?

 • Doe de oefening op een eenvoudig terrein.
 • Plaats de posten op of dicht bij lijnmerkpunten.
 • Hou de mogelijke wegkeuzes tussen de posten beperkt.

Hoe moeilijker maken?

 • De oefening in moeilijk terrein doen of op oro-hydro kaarten.
 • Begin met een massastart.
 • Maak de benen van de vorken langer.

Wie wint? De snelste loper of het snelste duo.

Besluit? Het is eens iets anders om te doen dan altijd een klassieke omloop, alleen of als duo. De keuzemogelijkheden maken de oefening extra uitdagend voor een sololoper. Een duo moet dan weer goed overleggen, zeker als ze samengesteld zijn en goede en minder goede lopers.

Hieronder nog een voorbeeld van een eenvoudige oefening.

voorbeeld vorkenloop