Vossejacht-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Elke deelnemer krijgt een kaart met een klassieke omloop. Een loper is de vos. Hij vertrekt bv. 5 minuten voor de anderen en plaatst de posten. Dan starten de honden en ze zetten de jacht in op de vos. Ze moeten wel dezelfde omloop afleggen, ze mogen géén posten overslaan en moeten proberen de vos in te halen.

De vos hoeft géén echte posten te zetten. Hij krijgt per post een zakje met gekleurde papiertjes (of met nummers) (één kleur of nummer per deelnemer) die hij op de plaats van de post moet uitstrooien. De honden moeten elk hun papiertje aan de posten meenemen.

De honden hoeven niet allemaal gelijktijdig gelost te worden. Een onderscheid kan gemaakt worden in functie van de mogelijkheden van de deelnemers. Zo kan er om de minuut een klein groepje gelost worden.

Doel van de training? Een spelvorm die tegelijkertijd een technische training kan zijn. Doordat de oefening aan hoge snelheid kan gedaan worden lijkt het sterk op een wedstrijd en is ze minder geschikt om een bepaalde techniek in te oefenen. Daarentegen worden de deelnemers fysisch gestimuleerd om tot het uiterste te gaan. Ook de factor stress is behoorlijk belangrijk.

De grootste druk ligt natuurlijk bij de vos die de posten moet zetten en proberen voor de anderen te blijven. Als de honden in groepjes gelost worden hebben zij ook de stress om de deelnemers die voor hen gestart zijn in te halen en de later gestarte deelnemers voor te blijven. De honden hebben het echter ook niet zo gemakkelijk en moeten goed op hun kaart blijven kijken om de locatie van de post te vinden want er hangen géén vlaggetjes.

Voorbereiding?

  • Het grootste werk is het maken van de bundeltjes papiertjes die de vos aan de posten moet leggen.
  • Na het uitstippelen van de omloop moet deze zeker verkend worden om na te gaan of er géén grote veranderingen zijn en of de posten duidelijk zichtbaar zijn in het bos. De vos mag niet geconfronteerd worden met een veranderde situatie op het terrein.
  • Maak een lijstje met de samenstelling van de groepjes en de achterstand op de vos. De starttijden moeten natuurlijk goed bepaald worden in functie van de afstand van de omloop, de vaardigheden van de vos en de honden.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Vossejacht-O

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Doe de oefening in een eenvoudig parkdomein.
  • Plaats de posten op lijnmerkpunten.
  • Markeer de juiste locatie van de posten in het terrein zodat de vos het gemakkelijker heeft.

Hoe moeilijker maken? De moeilijkheid van de oefening hangt in grote mate af van de keuze van het terrein en de moeilijkheid van de posten. Je kan eventueel speciale kaarten gebruiken bv. oro-hydro voor ofwel de vos, ofwel de honden, ofwel voor allen.

Wie wint? De vos als hij erin slaagt de meute voor te blijven of de loper die er als eerste in slaagt te vos te vangen.

Besluit? Een alternatieve groepsoefening waar de nadruk niet ligt op het inoefenen van één bepaalde techniek maar meer op het spelelement en de fysieke inspanning om tot het uiterste te gaan en de stress om de vos te vangen en zelf niet voorbij gestoken te worden door de andere honden. In het ideale geval heeft iedereen een gelijke kans, zowel de vos als alle honden. Voor deze oefening mag de groep dus samengesteld zijn uit lopers van een verschillend niveau.