Vuurwerk-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

schema vuurwerk-O Hoe werkt het? Deze oefening is een verderzetting van een ster-O of vlinder-O maar nu is het een oefening in groepjes (in dit vb. van 3 lopers). Deze oefening start met een massastart. Achtereenvolgens moeten verschillende kleine omloopjes afgelegd worden (het eindpunt is steeds het startpunt). Iedereen van het groepje krijgt een kaartje met de start, een centrale post en de (in dit vb.) 3 posten. De groep loopt samen naar de centrale post. Daarna doet elke loper een post naar keuze en keert dan terug naar de centrale post waar de ploegleden elkaar moeten opwachten. Samen keren ze dan terug naar de start waar ze hun volgende opdracht krijgen.

Doel van de training? Met deze oefening kunnen alle technieken getraind worden. Hier ligt de nadruk op de psychische en fysieke belasting. Zoals in elke ploegentraining is de druk groot om als loper geen individuele fout te maken om het resultaat van de ploeg niet te "verpesten". De ploeg moet ook samenwerken om de posten goed te verdelen. Fysiek is dit een zwaardere training door de rechtstreekse concurrentie met de andere ploegen. De mindere lopers zullen aangespoord worden tot het uiterste te gaan temeer doordat verscheidene trajecten van de start naar een centrale post en terug als ploeg worden afgelegd.

Voorbereiding?

  • Deel op de moederkaart het terrein in een aantal segmenten in vanuit een startpunt.
  • Per segment plaats je een centrale post en één andere post per lid van de ploeg (in dit voorbeeld drie).
  • Maak een aantal kaartjes van elk omloopje (zie natuurlijk dat je voldoende kaartjes hebt in functie van het aantal deelnemers en het aantal omloopjes).
  • Maak per ploeg een volgorde op van de omloopjes.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Vuurwerk-O

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Doe de oefening op eenvoudig of gekend terrein.
  • Plaats noch de centrale post, noch de andere posten, ver van de start.

Hoe moeilijker maken?

  • Werk niet per segment maar laat de posten van verschillende omloopjes elkaar kruisen (grotere kans op verwarring).
  • Geef slecht één kaartje per groep. De twee andere lopers moeten dan de post vinden door memorisatie. Op weg naar de centrale post kunnen zij hun weg instuderen.
  • Gebruik maken van oro-hydro en/of andere soorten kaarten (eventueel verschillend per loper).
  • De lopers moeten enkel samen blijven tot aan de centrale post. Daarna loopt iedereen naar zijn post en dan rechtstreeks terug naar de start (iedereen heeft dan ook een ander stuk naar de start). De volgende opdracht krijgt de ploeg pas als de laatste loper van de ploeg terug aan de start is.

Wie wint? De snelste ploeg.

Besluit? Een trainingsvorm in ploegverband die zeker fysiek veeleisend is. Ook het leren omgaan met stress door de massastart, het voorkomen van fouten binnen de ploeg, de aanwezigheid van andere lopers, enz. maken het een zeer goede voorbereiding op aflossingswedstrijden. Door de massastart is wederom iedereen snel bezig.

Hieronder een uitgewerkt voorbeeld van een oefening met de posten in het fijn reliëf.

voorbeeld vuurwerk-O