Foto-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Een eenvoudige omloop moet afgelegd worden. De volgweg is aangeduid met lintjes. Op de plaats van de posten moet je de bij die post horende foto kiezen uit het oplossingenblad en de juiste oplossing invullen op een controlekaart.

Doel van de training? Deze oefening is bedoeld om beginnende oriënteerders (jongeren) vertrouwd te maken met een IOF-kaart en de gebruikte symbolen.

Voorbereiding?

  • Kies een eenvoudig park- of schoolterrein.
  • Maak foto's van een aantal opvallende merkpunten, met of zonder post erbij.
  • Maak een omloop en hang lintjes de dag van de oefening.

Hoe aanpassen voor jongeren? Dit is een zeer eenvoudige vorm voor kinderen. Het gebruik van een grote schaal is aangeraden.

Hoe moeilijker maken?

  • Laat de lintjes weg zodat de deelnemers zelf hun weg moeten vinden.
  • Geef de deelnemers een blanco kaart. I.p.v. een omloop met posten op de kaart krijgen ze nu foto's van de posten, ergens op het gebied. Maak telkens één foto met één post er op (eventueel kan de richting gegeven worden van waaruit de foto genomen is). Ze moeten nu trachten de locaties die ze zien op de foto's te vinden op het terrein en de posten knijpen. Een nog moeilijkere variante bestaat er in de deelnemers de posten te laten intekenen op hun kaart. Deze variante wordt leuker als er een aantal valse posten geplaatst worden.
  • Doe de oefening in een groter en moeilijker gebied.

Wie wint? Dit is a priori géén oefening tegen de tijd.

Besluit? Een kennismakingsoefening met het O-lopen bedoeld voor jongeren alhoewel de moeilijkere varianten best ook wel een uitdaging kunnen zijn voor ietwat gevorderde lopers.

Voor de gevorderde oriënteerders is er natuurlijk het "oriënteren in je luie zetel" (zie ) waar de locatie van moeilijke posten op moeilijke kaarten moet gevonden worden zonder dat je op het terrein gaat. Dit is natuurlijk ook een alternatieve trainingsvorm.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Foto-O

Hieronder een eenvoudige omloop op een eenvoudige kaart.

voorbeeld kaart foto-O voorbeeld foto-O