Örebro-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Al ooit een aflossingswedstrijd in je eentje gelopen? Wel, de Örebro aflossing is zo'n variante. Als loper los je jezelf dus twee maal af en loop je drie omlopen na elkaar. Voor de rest is het verloop identiek aan dit van een gewone aflossing. Ook hier begin je met een massastart.

Opmerking: het voordeel is dat er nu niet gewacht moet worden op de ploeggenoten maar dat iedereen gelijktijdig kan beginnen.

Doel van de training? Een training onder de vorm van een aflossing. Een deel van de stress valt weg doordat je de omlopen niet doet in ploegverband en het terug een individueel resultaat is. Je niet laten afleiden door de andere lopers in het bos is het belangrijkste doel.

Voorbereiding? Maak drie aflossingsomlopen in de vorm van een FARSTA (zie ). De omlopen moeten vrij kort zijn want elke loper doet ze alle drie. Maak nu individuele kaarten, net alsof je deze voor een ploeg zou maken.

Het is natuurlijk mogelijk ook verschillende omlopen te maken volgens het MOTALA systeem (zie ). Dit heeft als nadeel dat de lopers niet terug samen kunnen komen en/of terug splitsen van omloop buiten aan de start/aankomst. Het lijkt dan steeds meer op een gewone omloop en de typische elementen van een aflossingswedstrijd komen dan ook minder aan bod.

Hoe aanpassen voor jongeren? Buiten de keuze van het terrein en de moeilijkheidsgraad van de posten zijn géén speciale aanpassingen nodig.

Hoe moeilijker maken? De terreinkeuze en de plaatsing van de posten bepalen in grote mate de moeilijkheidsgraad van de training.

Wie wint? De snelste loper.

Besluit? Een interessante trainingsvorm waarbij er een goed overzicht behouden kan blijven op het verloop van de training doordat iedereen meermaals aan de start/aankomst passeert. Doordat de omloopjes nu korter zijn dan bij een klassieke aflossing volstaat een klein moeilijk gebied om er een zeer boeiende oefening van te maken.

Opmerking: deze vorm is een waardig alternatief voor een klassieke wedstrijd om als competitie te doen. Voor de toeschouwers is dit natuurlijk boeiender en beter te volgen door de vele passages aan de aankomst.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Örebro-O

Hieronder de moederkaart van een Örebro-O in een eerder open terrein waar de lopers elkaar natuurlijk nog meer zien. Door de 5 gemeenschappelijke punten komen de lopers natuurlijk dikwijls samen maar splitsen ze zich even dikwijls op.

voorbeeld Örebro-O