Schattenjacht 4

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Op de kaart staat een omloop met grote controlecirkels. De post staat ergens in de controlecirkel en kan gevonden worden aan de hand van een tip en een goede analyse van de kaart bvb de hoogste top, het hoogste kruispunt van paden, de laagst gelegen bocht in een gracht, enz. (in onderstaand voorbeeld telkens de hoogste top).

voorbeeld

Doel van de training? Deze training is gericht op het analyseren van het reliëf op de kaart om de merkpunten te leren zien die van pas kunnen komen bij het oriënteren in fijn reliëf (vereenvoudigen van het terrein: zie ).

Voorbereiding? Zoek een geschikt terrein met duidelijke reliëfvormen. Kies dan een aantal duidelijke merkpunten en teken vervolgens de controlecirkels met een doormeter van 2 à 3 cm. Maak het niet te voor de hand liggend!

Hoe aanpassen voor jongeren? Zie postenjacht.

Hoe moeilijker maken? Eventueel kunnen enkele valse posten geplaatst worden op bv. nabijgelegen toppen.

Wie wint? De loper die het snelst alle posten vindt.

Besluit? Een bijzondere reliëftraining. Na afloop kan aan de lopers ook nog gevraagd worden om op hun kaart een vereenvoudigde weergave van het terrein te tekenen om na te gaan of ze deze techniek wel duidelijk begrepen hebben.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf