Vereenvoudigen van het terrein

grapje schetsers In fijn reliëf word je overspoeld met informatie en details. Alles willen zien zal je veel tijd kosten en is niet nodig (zie ook ). Alleen is het in het reliëf moeilijker om goede lijnmerkpunten of opvangmerkpunten te vinden die je naar je aanvalspunt loodsen. Een goede techniek om je hierbij te helpen is "het vereenvoudigen van het terrein". Het uitgangspunt is te weten hoeveel informatie je nodig hebt om van één post naar een andere te geraken. Het is een kunst een goed evenwicht te vinden tussen ruw-oriënteren en toch nog voldoende nauwkeurig werken.

vereenvoudiging 1 Probeer de hoogtelijnen te vereenvoudigen en de structuur van het terrein te zien. Moeilijke opgaven worden dan veel eenvoudiger. Spoor de grootste merkpunten op: de grootste heuvels en langste inlopers (valleien). Deze gebruik je dan als opvangmerkpunten.

In dit voorbeeld moet je door een gedetailleerde zone. Vereenvoudigd is dit tussen 2 heuvels door, via 2 grote moerassen naar de post.

vereenvoudiging 2 Ook in ruw reliëf kan deze techniek helpen. In dit voorbeeld kan je duidelijk een aantal toppen onderscheiden. Van post 7 naar 8 kan je dan tussen 2 grote toppen door naar het pad. Even dit pad volgen tot je de flank van de heuvel ten westen van de post kan nemen (op de hoogte blijven - zie ). Je moet dan nog over een grote uitloper (met topje). Je kan je positie bepalen ten opzichte van het donkergroene bosje en de grote inloper ten NW van de post.

Deze techniek is eigenlijk alleen maar een verderzetting van wat wij in Vlaanderen dikwijls doen. Ook daar doen wij aan vereenvoudigen, dan weliswaar van de volgweg.

vereenvoudiging 3a vereenvoudiging 3b

Vereenvoudigen van het terrein

Hier een oefening van een lang stuk in ruw terrein. Kijken naar de hoofdhoogtelijnen kan je zeker helpen om een globaal beeld te krijgen van het terrein. Anderzijds kan je ook kijken naar het padennet, zelfs vrij ver van de vogelvluchtlijn. Nu is het aan jou. Probeer het terrein te vereenvoudigen en zoek één of meerdere volgwegen. Verlies daarbij het opsporen van een goed aanvalspunt niet uit het oog.

opgave vereenvoudiging

Vereenvoudigen van het terrein

Hieronder een aantal mogelijke volgwegen. Hierbij is voornamelijk gekeken naar het mogelijk gebruik van paden. De centrale (rode) route is de enige die dwars door het terrein loopt. En, helpt dit je al wat vooruit? Kan je zien langs welke volgweg je meer moet klimmen dan langs andere mogelijkheden?

oplossing deel 1 vereenvoudiging

Vereenvoudigen van het terrein

Helpt het je nu hier een vereenvoudiging van het reliëf gemaakt is? Je ziet duidelijk dat de meest noordelijke route over berg en dal gaat. De meest zuidelijke route ontwijkt alle heuvels. De andere oplossingen zijn allen een compromis. Je kan nu ook nog andere oplossingen vinden. Je zou in gedachten dit soort van vereenvoudigingen moeten kunnen doorvoeren. Door de structuur te zien van het terrein is de keuze van een goede volgweg eenvoudiger.

oplossing deel 2 vereenvoudiging

Vereenvoudigen van het terrein

Hoe zit het nu bij ons? Hieronder één van Vlaanderens mooiste terreinen. Je kan zelf proberen om het terrein te vereenvoudigen. Onderaan staat een mogelijke oplossing. Veel plezier.

opgave Gruitrode
oplossing Gruitrode