De keuze van een succesvolle volgweg

volgweg 1 De klassieker onder de klassiekers om aan te tonen dat de rechte lijn niet altijd de beste volgweg is en dat een goede wegkeuze een snellere oplossing biedt tussen twee posten is dit voorbeeld. Ook al is het theoretisch mogelijk om over de bergjes te lopen, niemand zal dit in het echt doen, iedereen wil dergelijke moeilijkheden ontwijken. Wel, dit is nu juist waar het bij de keuze van een succesvolle volgweg om gaat.

volgweg 2 Een goede baanlegger zal ervoor zorgen dat er verschillende volgwegen mogelijk zijn tussen 2 posten. Je zal dan een wegkeuze kunnen maken in functie van je conditie en je kaartleesvermogen.

Zorg echter steeds dat je een zekere volgweg kiest. NOOIT op goed geluk in de richting van de volgende post lopen. Maak gebruik van de eerder aangehaalde technieken!

volgweg 3 volgweg 4 Op dit moment houden we het even op het volgen van lijnmerkpunten tussen 2 posten (zie ). Het is beter (en meestal sneller) telkens een veilige volgweg te kiezen en een foutloze wedstrijd te lopen, ook al moet je hiervoor "rond" lopen (Je voldoening zal ook groter zijn).

uitroepteken Het is wel belangrijk snel een keuze te maken en dan de gekozen volgweg ook af te werken (dus bij je keuze te blijven), ook al merk je dat er een betere volgweg mogelijk was. Een verandering van plan levert meestal GEEN tijdswinst op, integendeel, het kan eerder tot verwarring en fouten leiden.

Ondertussen besef je ook al wel dat de rechte weg tussen 2 posten NIET altijd de snelste is omdat:

  • je snelheid op paden hoger is dan je snelheid dwars door het terrein.
  • klimmen je vertraagt en extra vermoeiend is.
  • oriënteren in gedetailleerde gebieden je verplicht tot nauwkeuriger werken en je onvermijdelijk vertraagt.

De keuze van een succesvolle volgweg

Het wordt natuurlijk moeilijker als de posten niet meer op lijnmerkpunten staan. Er is dan maar één goede methode om tewerk te gaan en dat is je volgweg uitwerken vanaf het aanvalspunt (zie ). Je kiest van daar je volgweg naar de post waar je staat. Je volgweg werk je dus in omgekeerde richting uit. Je werkt hierdoor je volledige volgweg tussen 2 posten eerst helemaal uit en je vertrekt niet zo maar in een bepaalde richting vanaf een post en zo zal je ook steeds (in alle logica) aan je aanvalspunt passeren.

keuze volgweg 1a keuze volgweg 1b keuze volgweg 1c keuze volgweg 1d

Hierboven een voorbeeld. Om post 3 te vinden zijn er twee goede aanvalspunten (de pijltjes). Beide aanvalspunten vereisen dat je gebruik maakt van het brede pad om ze te bereiken. Voor het linkse aanvalspunt ga je best via de kruispunten (cirkeltjes). Voor het rechtse aanvalspunt is dit ook een goede oplossing (tenzij je wil doorsteken). Dan is de volgweg snel gekozen. Naar het brede pad, voorbij de kruispunten en via het linkse aanvalspunt naar de post. In dit geval ontwijk je ook de heuvel (oranje pijl).

uitroepteken Het aanvalspunt wordt altijd gekozen aan de vorige post, NIET in het midden van een stuk. Je loopt niet zo maar weg aan de post!

spel volgweg ELKE post vergt een gedisciplineerde aanpak. Daarom werk je je volgweg systematisch uit na de keuze van je aanvalspunt. Je moet daarbij ook steeds rekening houden mer de elementen die je kunnen blokkeren (bv. een brede beek, een ravijn, een vijver, een verboden zone, ...) of aanzienlijk vertragen (bv. een moeras, een groot hoogteverschil, sterke grondbegroeiing, ...). Dit om verrassingen te vermijden.

Bij de keuze van een volgweg zijn er nog verschillende andere technieken die je kunnen helpen. Deze komen uitgebreid aan bod in de hoofdstukken "gevorderde technieken" en "werken in het reliëf". Nog even geduld dus ...

Ondertussen kan je even de voorgestelde volgwegen bestuderen op een omloop op www.orienteer.ab.ca/courseplanning/course%20map.htm waarvan je hiernaast een stukje kan zien.