Dubbele posten-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

voorbeeld dubbele post Hoe werkt het? Een bijna klassieke omloop, alleen staan de posten in groepjes van twee bij elkaar. Je moet alle posten in de opgegeven volgorde aandoen.

Doel van de training? Deze training spitst zich in de eerste plaats toe op het gebruiken van een goed aanvalspunt om de post te kunnen vinden. De eerste post van het groepje staat aan het aanvalspunt, de tweede aan de eigenlijke post.

Voorbereiding? Zoek een niet te moeilijk terrein en zet een omloop uit met korte benen waarbij je de eerste post van een groepje steeds aan een duidelijk aanvalspunt plaatst. Voor de moeilijkere vormen is het vinden van een geschikt terrein vaak al een moeilijke opgave. Het uitstippelen van een goede omloop vereist dat de baanlegger zelf de in te oefenen technieken goed beheerst!

Hoe aanpassen voor jongeren? Doe de oefening in een zeer eenvoudig terrein en kies de posten dicht bij het aanvalspunt.

voorbeeld Hoe moeilijker maken? Vergroot de afstand tussen het aanvalspunt en de post of maak de kaart wit tussen het aanvalspunt en de post.

Wie wint? Dit is een oefening waarbij er géén tijdsdruk mag zijn. Het is te belangrijk dat de oefening goed gedaan wordt. Moedig de deelnemers zelfs aan als er iets fout ging hetzelfde stuk opnieuw te proberen.

Besluit? Een goede trainingsvorm om de lopers duidelijk te maken dat het niet altijd moeilijk moet zijn om een post te vinden als ze maar de gepaste techniek toepassen.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Dubbele posten-O

Opmerking: hetzelfde principe van training kan toegepast worden om de technieken van afwijken (zie ) en vereenvoudigen van controles (zie ) in te oefenen. Bij deze moeilijkere vormen wordt de eerste post geplaatst op een opvangmerkpunt, eventueel wordt de eerste post zelfs weggelaten maar dan wordt de lijn tussen de posten wel via het opvangmerkpunt getekend.

Hieronder enkele voorbeelden. Het eerste voorbeeld is gemaakt volgens het klassieke principe (de blauwe posten zijn de aanvalspunten). Voorbeeld 2 is een oefening op afwijken naar lijnmerkpunten in een Noors terrein. Tenslotte nog een voorbeeld waar de loper zich telkens "te pletter" moet lopen op een heuvel om die daarna te gebruiken om de post te vinden (post 6 is een verbindingspost).

voorbeeld 1 dubbele posten-O voorbeeld 2 dubbele posten-O
voorbeeld 3 dubbele posten-O