Methode 1: lange benen zoeken

Deze eerste methode van banen leggen is vooral toepasbaar op eenvoudige terreinen met een dicht padennet of op parkdomeinen (daartoe behoren veel Vlaamse terreinen). Maar al te vaak heb je als baanlegger de neiging de lopers rond hindernissen te leiden maar als deze hindernissen op de kaart staan is dit niet nodig (met uitzondering van verboden gebieden waar je géén risico kan of mag nemen dat er ook maar één loper door zou lopen). Laat de lopers hun weg zoeken, daar draait het toch om bij oriëntatielopen: WEGKEUZE!

Deze methode vertrekt van het onderzoeken of er lange benen gelegd kunnen worden die uitdagend zijn en die meerdere wegkeuzes bevatten. In de Scandinavische landen worden lange benen (2 à 3 km lang) ook gelegd in moeilijke terreinen. Hieronder een voorbeeld van een "langstræk" uit Denemarken.

voorbeeld lang been

Op de volgende pagina's worden twee voorbeelden uitgewerkt. Een eerste in een eenvoudig bos met veel paden, het tweede in een parkdomein. De principes zijn in beide gevallen hetzelfde:

  • Voorbereiding: zoek mogelijke locaties voor start en aankomst. Accentueer verboden zones, onpasseerbare gebieden en verplichte doorgangen.
  • Stap 1: geschikte lange benen zoeken en de mogelijke looprichtingen aanduiden (een been kan in de ene richting moeilijk zijn doch in de andere richting waardeloos door de aanwezigheid van een stoplijn).
  • Stap 2: interessante posten aanduiden in de omgeving van het begin en het einde van de lange benen.
  • Stap 3: kies dan één of meerdere lange benen waarrond je de langste omloop wil uitwerken. Duid ook al de mogelijkheden aan om aan het begin van deze lange benen te geraken (verbindingsposten).
  • Stap 4: controle of het nog mogelijk is een omloop te leggen m.a.w. of je niet te veel moet kruisen of dat je nog vlot rond de posten van de lange benen kan.
  • Stap 5: werk nu de langste omloop verder uit. Probeer afwisseling te brengen in de lengte van de benen en verander veel van richting.
  • Stap 6: werk nu de andere omlopen uit. Hou hierbij rekening met de algemene principes van banen leggen: zie .

Methode 1: lange benen zoeken

Voorbeeld 1 - Voorbereiding: de aankomst wordt gekozen aan het competitiecentrum. De start kan op meerdere plaatsen (op max 2 km van het CC). Hier wordt gekozen voor de zuidelijke bosrand. In dit voorbeeld zijn er geen verboden gebieden of verplichte doorgangen.

Voorbeeld 1 - STAP 1: je tekent de beste mogelijkheden om lange moeilijke benen te leggen met de geschikte richtingen op de kaart. Je kan deze benen vinden door zoveel mogelijk paden (lijnmerkpunten) diagonaal te kruisen.

vb 1 kaart 1a

Methode 1: lange benen zoeken

Voorbeeld 1 - STAP 2: duid een aantal interessante posten aan op de kaart, in het begin en aan het einde van de lange benen. Er zijn meestal verschillende mogelijkheden.

vb 1 kaart 1b

Methode 1: lange benen zoeken

Voorbeeld 1 - STAP 3: kies één of meerdere lange benen waarrond je de omloop wil uitwerken. Duid ook de mogelijke verbindingsposten van en naar deze lange benen aan.

vb 1 kaart 1c

Methode 1: lange benen zoeken

Voorbeeld 1 - STAP 4: controleer nu of je nog wel een omloop kan leggen zonder te veel te moeten kruisen. In dit voorbeeld ligt post A te hoog. Het is niet meer mogelijk nog een goede verbindingspost te leggen zonder op een goede manier aan de startpost van het langste been te geraken.

vb 1 kaart 1d

Methode 1: lange benen zoeken

Voorbeeld 1 - STAP 4 vervolg: er zijn voldoende mogelijkheden om het tweede lange been in te korten. Het is ook mogelijk met een goede hoek weg te komen van deze posten. Bovendien kan je nu vlot rond.

vb 1 kaart 1e

Methode 1: lange benen zoeken

Voorbeeld 1 - STAP 5: werk nu de omloop verder uit. Onderzoek of de andere mogelijke moeilijke benen nog bruikbaar zijn. Verander veel van richting. Leg soms ook een aantal posten dicht bij elkaar. Een mogelijke omloop zou er kunnen uitzien zoals hieronder hernomen.

vb 1 kaart 1f

Methode 1: lange benen zoeken

Voorbeeld 1 - STAP 6: maak nu de kortere omlopen en hou hierbij rekening met de algemene principes van het banen leggen (zie ). In dit voorbeeld zijn 3 omlopen uitgewerkt van respectievelijk ongeveer 8.300 m (rood), 6.500 m (blauw) en 4.000 m (groen). Je merkt ook dat het aantal posten beperkt is.

vb 1 kaart 1g

Methode 1: lange benen zoeken

Voorbeeld 2 - Voorbereiding: in dit parkdomein zijn veel bruggen die in feite "verplichte doorgangen" zijn. Samen met de vijvers bepalen zij de mogelijke wegkeuzes. Je begint dus best met deze hindernissen te accentueren. Vermits het domein beperkt is qua omvang, is het niet noodzakelijk nu al een lokatie te zoeken voor de start en de aankomst.

vb 2 kaart 2a

Methode 1: lange benen zoeken

Voorbeeld 2 - STAP 1: de eigenaardigheid van dit domein is de opdeling in twee gebieden. De waterlopen sluiten in zekere zin een gebied in (zie de gele vijfhoek). Als je nu moeilijke lange benen wil leggen, kan je best de benen volledig laten starten en eindigen buiten de vijfhoek. Tracht geen evidente wegkeuzes te bieden. Laat de deelnemers hun weg maar zoeken via de bruggen. Als alternatief kunnen benen gelegd worden binnen de vijfhoek.

vb 2 kaart 2b

Methode 1: lange benen zoeken

Voorbeeld 2 - STAP 2: kies nu mogelijke posten aan het begin en het einde van de lange stukken. Echt moeilijke posten kan je in dit domein niet vinden, tenzij je de posten zou verstoppen en dat is NIET de bedoeling. Het bieden van wegkeuzes (via de lange benen) is hier belangrijker dan de locatie van de posten. Ze moeten wel aan een duidelijk merkpunt staan.

vb 2 kaart 2c

Methode 1: lange benen zoeken

Voorbeeld 2 - STAP 3: nu is het tijd dat je de interessantste lange benen kiest en daarrond de omloop begint uit te werken door al goede verbindingsposten te zoeken naar de lange benen toe. In dit voorbeeld heb je de mogelijkheid om ook de posten van en naar de lange benen op een behoorlijke afstand te leggen. Je kan hier dus de gewenste limieten aanduiden als richting naar of weg van de posten van de lange benen.

vb 2 kaart 2d

Methode 1: lange benen zoeken

Voorbeeld 2 - STAP 4: de gekozen lange benen laten je nog altijd toe van een goede omloop te maken. In dit voorbeeld hoeft er geen aanpassing te gebeuren.

Voorbeeld 2 - STAP 5: de omloop kan je nu verder uitwerken. Tracht veel van richting te veranderen en leg een aantal posten iets dichter bij elkaar. Tracht ze wel meer dan 200 meter uit elkaar te leggen (anders is er waarschijnlijk toch géén wegkeuze) tenzij als verbindingspost om scherpe hoeken te vermijden.

vb 2 kaart 2e

Methode 1: lange benen zoeken

Voorbeeld 2 - STAP 6: hieronder een uitgewerkte omloop van zo'n 4.500 m met 2 benen van meer dan 750 m. Je kan nu zelf aan de slag. Probeer andere omlopen te maken.

vb 2 kaart 2f