Methode 2: zones van fijn-O verbinden

Heb je het geluk dat er een aantal moeilijke gebieden zijn op het terrein waar je de banen mag leggen, dan is deze methode iets voor jou. De bedoeling is het de lopers knap lastig te maken in de zones die om fijn-O vragen door er de meeste posten te plaatsen. Tussen deze zones moet je dan proberen langere benen te leggen (zie ) die eerder om ruw-O vragen. Je zorgt op deze manier automatisch voor afwisseling van tempo wat voor de lopers telkens weer een inspanning vraagt om zich aan te passen waardoor de kans op fouten vergroot. Ideale terreinen voor deze methode zijn duingebieden (soms is de kaart dan wel bijna volledig een duingebied maar dan blijven de opeenvolgende stappen nog steeds bruikbaar). Daarnaast kan deze methode ook gebruikt worden voor sprint-O of stads-O.

Deze methode vertrekt dus van het opsporen van fijn-O zones waar moeilijke posten dicht op elkaar geplaatst kunnen worden. Hieronder enkele voorbeelden van posten in fijn-O zones.

voorbeeld fijn-O voorbeeld fijn-O voorbeeld fijn-O

Op de volgende pagina's worden twee voorbeelden uitgewerkt. Het eerste in een duinachtig gebied, het tweede in een stad. De principes zijn in beide gevallen hetzelfde:

  • Voorbereiding: zoek mogelijke locaties voor start en aankomst. Accentueer verboden zones.
  • Stap 1: omcirkel de zones die geschikt zijn voor fijn-O.
  • Stap 2: leg in de fijn-O zones "ideale" benen met moeilijke posten. Je hoeft hier à priori géén rekening te houden met een algemene looprichting voor de omloop (het mag wel maar het beperkt mogelijk de creativiteit van het leggen van de moeilijke stukken binnen een fijn-O zone). Duid ook voor elke beginpost in een zone de ideale richtingen (limieten) aan om deze fijn-O zone binnen te komen. Zorg ervoor dat je relatief korte benen legt in deze fijn-O zones.
  • Stap 3: kies vervolgens verbindingsposten tussen de zones. Het kan natuurlijk ook nodig zijn een eerder gekozen post te verplaatsen of te schrappen (misschien is het zelfs noodzakelijk de gekozen looprichting in een zone om te keren waarbij de posten anders moeten gelegd worden). Tracht langere benen te leggen tussen de fijn-O zones. Het kan zinvol zijn een post bij te leggen in een fijn-O zone die eerder dienst doet als verbindingspost. Aarzel niet om een minder waardevolle (verbindings)post te plaatsen als die ervoor zorgt dat de loper uit een goede richting de volgende fijn-O zone binnen zal komen. Waak er echter over dat je langere benen probeert te leggen met meerdere wegkeuzes waar de loper vooral aan ruw-O moet doen.
  • Stap 4: werk eerst de langste omloop verder uit en vervolgens de andere omlopen. Hou hierbij rekening met de algemene principes van banen leggen: zie .

Methode 2: zones van fijn-O verbinden

Voorbeeld 1 - Voorbereiding: hier wordt gekozen om de grote baan in het midden van de kaart slechts 1 keer over te steken. De start komt ergens ten zuiden van de baan te liggen, de aankomst aan de noordkant. Er zijn géén beperkingen door verboden of gevaarlijke gebieden.

vb 1 kaart 1a

Methode 2: zones van fijn-O verbinden

Voorbeeld 1 - STAP 1: op het eerste zicht lijkt dit één groot duinengebied. Als je de kaart goed analyseert, kan je toch een aantal zones vinden waar er nauwkeuriger gewerkt moet worden. Omcirkel deze gebieden. De rest is eenvoudiger en vraagt eerder om ruw-O (door de bosjes, heuvels, enz.).

vb 1 kaart 1b

Methode 2: zones van fijn-O verbinden

Voorbeeld 1 - STAP 2: in de fijn-O zones werk je kleine stukjes van de omloop uit met moeilijke posten (zie ). Je kiest een (voorlopige) looprichting in de zones. Duid ook de goede richtingen aan naar de eerste post van elke zone.

vb 1 kaart 1c

Methode 2: zones van fijn-O verbinden

Voorbeeld 1 - STAP 3: nu kan je de omloop verder uitwerken. In dit voorbeeld hoef je geen richtingsaanpassingen te doen in de fijn-O zones. De eerste post (zie A) komt bij in de eerste fijn-O zone omdat zo een goede richting gevonden wordt naar de volgende zone. Een post (zie B) wordt geschrapt omdat deze in de richting ligt van de volgende post.

vb 1 kaart 1d

Methode 2: zones van fijn-O verbinden

Voorbeeld 1 - STAP 4: hieronder een uitgewerkte omloop van 8.800 m. De andere omlopen kunnen nu op dezelfde manier uitgewerkt worden. Je probeert bij voorkeur nieuwe benen te leggen in de fijn-O zones waarbij je posten van andere omlopen slechts in beperkte mate gebruikt (opdat lopers op verschillende omlopen elkaar niet zouden kunnen helpen).

vb 1 kaart 1e

Methode 2: zones van fijn-O verbinden

Voorbeeld 1 - STAP 4 vervolg: enkele andere omlopen ter aanvulling: blauw 6.400 m en groen 4.500 m. Je ziet dat de looprichting in de fijn-O zones niet noodzakelijk dezelfde is voor de verschillende omlopen. Je moet dan zeker verschillende posten gebruiken.

vb 1 kaart 1f

Methode 2: zones van fijn-O verbinden

Voorbeeld 2 - Voorbereiding en STAP 1: naast de bebouwde gebieden duid je eerst de verboden zones aan. De start en de aankomst kunnen gekozen worden op "elke hoek van de straat" in de buurt van het competitiecentrum (CC). Dit kan later. De zones waar tussen de gebouwen gelopen kan worden, over de grasvelden enz. zijn hier de fijn-O zones.

vb 2 kaart 2a

Methode 2: zones van fijn-O verbinden

Voorbeeld 2 - STAP 2: ook hier kan je in de fijn-O zones stukjes omloop leggen met de (voorlopige) looprichtingen en de goede richtingen (richtingslimieten) naar elke eerste post van een zone toe.

vb 2 kaart 2b

Methode 2: zones van fijn-O verbinden

Voorbeeld 2 - STAP 3: de fijn-O zones kan je soms rechtstreeks met elkaar verbinden (zie 1). Op die manier bouw je automatisch lange(re) benen in met wegkeuzemogelijkheden. Natuurlijk kunnen ook verbindingsposten noodzakelijk zijn (zie 2).

vb 2 kaart 2c

Methode 2: zones van fijn-O verbinden

Voorbeeld 2 - STAP 3 vervolg: de hier gekozen oplossing maakt gebruik van de fijn-O zone A. Door de verbinding van deze zone naar de volgende zone B (richting aankomst) moet de start in het NO deel van de kaart gekozen worden. Om de omloop overzichtelijk te houden is het nodig dat je meerdere posten voorziet naar de eerste fijn-O zone C.

vb 2 kaart 2d

Methode 2: zones van fijn-O verbinden

Voorbeeld 2 - STAP 3 vervolg: een alternatief kan zijn dat je verkiest te beginnen met een lang been. Hierdoor moet je wel aanpassingen doen in de fijn-O zone A. Deze oplossing (in het groen getekend) biedt meer wegkeuzemogelijkheden.

vb 2 kaart 2e

Methode 2: zones van fijn-O verbinden

Voorbeeld 2 - STAP 4: dit is de uiteindelijk weerhouden omloop, ongeveer 6500 meter lang. Je kan nu zelf trachten een langere en een kortere omloop uit te werken. Probeer zeker geen te voor de hand liggende wegkeuzes aan te bieden.

vb 2 kaart 2f