De schaal van de kaart

Door de IOF wordt een schaal van 1:15.000 aanbevolen voor klassieke oriëntatiekaarten. Dit wil dus zeggen dat 1 cm op de kaart overeenkomt met 150 meter op het terrein. In Vlaanderen is de meest gebruikte schaal 1:10.000 (1cm = 100 meter). De symboliek is identiek, al schrijft de IOF voor dat alle lijnen en symbolen vergroot moeten worden op 150%.

Uittreksels op schaal

Voor parken mogen dezelfde symbolen gebruikt worden maar de aanbevolen schaal is hier 1:5.000 (1cm = 50 meter). Opgemerkt dient te worden dat voor sprint-oriëntatiekaarten specifieke regels gelden (zie ).