Aanvalspunt en stoplijn 2

In moeilijkere terreinen of afhankelijk van de baanlegging zou het wel eens kunnen dat je niet gemakkelijk een goed aanvalspunt (zie ) vindt. Hieronder komen enkele typische situaties met een mogelijke oplossing.

vb aanvalspunt 1 Vorige post als aanvalspunt: Er doen zich situaties voor waar je gewoonweg GEEN aanvalspunt hebt naar je volgende post. Anders gezegd, het aanvalspunt is de post die je juist gevonden hebt. Hier is het aangeraden voorzichtig te werk te gaan. De voorkeur gaat uit naar het volgen van een exacte richting (zie ) en passen tellen (zie ).

Als je de post mist, is er zelfs niets om je te helpen je positie terug te vinden op de kaart. Het kan zelfs moeilijk zijn om de vorige post terug te vinden. Dit zijn zeer gevaarlijke situaties waar je veel tijd kan verliezen. Het is daarom belangrijk dat je dit soort van situaties kan herkennen en denk er aan dat je je tempo moet aanpassen, mogelijk tot stappen.

vb aanvalspunt 2 Het is belangrijk te stoppen als je je aantal passen gezet hebt. Kijk eerst goed om je heen. Als je de post dan nog niet ziet, ga dan nog zo'n 20 meter verder. Dikwijls begin je te vroeg naar de post te zoeken, zelfs al tel je je passen. Als je dan de post nog niet vindt, begin dan met het maken van vierkantjes rond de plaats waar je gestopt bent.

Begin in geen enkel geval rond te dolen want zeer snel zal je geen idee meer hebben van je standplaats.

vb aanvalspunt 3 Een fictief aanvalspunt: Je kan ook situaties tegen komen waar de post op het eerste zicht niet moeilijk staat bv. op zo'n 50 meter van een pad. De snelste oplossing is natuurlijk zo lang mogelijk op het pad blijven. Je hebt echter noch links, noch rechts van het pad een merkpunt dat je zegt wanneer je het pad moet verlaten. Wat je dan kan doen is je passen tellen (zie ) vanaf het kruispunt. Doe dit echter NIET tot ter hoogte van de post, maar tot iets er voor, bv. zo'n 25 meter. Dit punt (A) is dan je (fictief) aanvalspunt dat je zelf gemaakt hebt. Je gaat dan het bos in en je weet dat de post nog iets verder moet staan, evenwijdig met de weg (dit is een speciale vorm van afwijken (zie ).

Deze manier van werken kan je misschien overbodig lijken in een goed doorloopbaar (wit) bos, maar is dit niet als je de post onmiddellijk wil vinden. Het is zeker onontbeerlijk als de post in een bos met slechte zichtbaarheid staat of als er grondbegroeiing is.

Aanvalspunt en stoplijn 2

De stoplijn als aanvalspunt: In bepaalde gevallen kan de stoplijn zelfs gebruikt worden als aanvalspunt. Als het terrein voor je aan de post komt heel veel of juist heel weinig details bevat en als er een mooie stoplijn bestaat, dan heb je er waarschijnlijk alle belang bij zo snel mogelijk tot op de stoplijn te lopen om van daaruit terug te keren en je post aan te vallen vanaf een zeker punt op deze stoplijn. Dit kost je een beetje afstand, maar je hoeft niet te vertragen en de kans dat je de post vindt zonder te zoeken is veel groter. Hieronder enkele voorbeelden:

vb aanvalspunt 4 Normaal zou je post al aanvallen vanaf het kruispunt A. Vermits het een gevaarlijke post is om te missen is het aangeraden te lopen tot op de stoplijn en de post aan te vallen vanaf B. Dit wordt zeker een noodzaak als de post in het "groen" staat of als er grondbegroeiing is.

vb aanvalspunt 5 Loop zo snel je kan door het bosje met de vele paden. Volgen waar je bent is nagenoeg onmogelijk en kost tijd. Je valt de post beter aan vanaf de weide..

vb aanvalspunt 6 Volgen in de duinen waar je bent is moeilijk. Je kan er beter snel uit lopen tot op de rand van de duinenzone en deze dan volgen tot achter de berg en zo naar de post.

vb aanvalspunt 7 Tenslotte nog dit: soms kan ook de richting van waaruit je een aanvalspunt nadert van belang zijn. Als je de mogelijkheid hebt om "rechtdoor" te blijven lopen (A), vanaf je aanvalspunt, biedt dit je een voordeel: je kaart is al georiënteerd, je richting is goed vanaf je eerste stap. Sommige bronnen zeggen dat je zo je richting nog 100 à 150 meter kan aanhouden.

Kom je uit een andere richting (B), dan moet je op het aanvalspunt de tijd nemen om te stoppen, te draaien en de juiste richting te nemen. De kans is anders groot dat je "te ver" zal doorlopen.