De 90° of 180° fout

voorbeeld 1 De 90° of 180° fout wordt meestal gemaakt NA het zoeken naar een post. Je nadert de post. Je weet dat je naar links moet in de richting van de volgende post. Pech! Je vindt de post niet direct en na even draaien zie je hem. Je loopt er naar toe en je wil snel verder, geërgerd omdat je wat tijd hebt verloren. Emit inleggen en links weg. En de fout is gemaakt! Je loopt weg in de verkeerde richting. DUS: ook al had je op voorhand gekeken waar je naartoe moest voor de volgende post, na een fout moet je even de tijd nemen om je kaart te oriënteren om opnieuw de goede richting te nemen naar de volgende post.

voorbeeld 2 Een 90° fout komt ook vaak voor na het vinden van een post, wanneer je naar een pad loopt dat je wil volgen. Je loopt op je gevoel in de richting en je komt op het pad en volgt het naar links tot aan het volgende kruispunt en dan daar rechts naar de volgende post. Pech, er staat geen post. Doordat je onnauwkeurig gewerkt hebt ben je op een ander pad uitgekomen en heb je dit naar links genomen. DUS: Ten eerste moet je je richting controleren naar het pad toe, zeker als het ver weg ligt. Ten tweede moet je op het pad de richting controleren zodat je zeker bent dat dit het pad is waar je wou op uitkomen.

voorbeeld 3 voorbeeld 4 Een gelijkaardige 90° fout komt voor na het doorsteken of afsnijden van een hoek (al dan niet naar een post) waar je op een ander pad uitkomt dan verwacht. Afwijken (zie ) is de gepaste techniek om deze fout te voorkomen. DUS: ook hier is de regel dat je altijd je richting moet controleren als je op een pad uitkomt en dit volgt.

voorbeeld 5 Andere gevaarlijke plaatsen zijn moeilijke kruispunten. Gebruik altijd je kompas om je richting te controleren van zodra je op een gekozen pad loopt. Je hebt je kompas nog meer nodig als je vanaf zo’n kruispunt de weg moet verlaten. De kans is groot dat je de verkeerde “driehoek” in loopt. Vertragen of zelfs stoppen kan nodig zijn om een fout te voorkomen.

Een andere klassieke 180° fout wordt gemaakt door een richting te nemen naar het zuiden i.p.v. naar het noorden (de kompaspijl naar de onderkant draaien i.p.v. naar de bovenkant). Deze fout kan moeilijker gemaakt worden met het duimkompas. Het kan even duren voor je het door hebt. Kijk dus steeds of je de noordpijl van de beweegbare kompasdoos wel degelijk naar het noorden gedraaid hebt (zie ).