De top 10 van de fouten

FOUTEN, wij maken ze allemaal. Er een top 10 van maken is een moeilijke opgave. Hieronder toch een schuchtere poging om in volgorde van belang de meest voorkomende te bespreken. Kies maar, een aantal ervan zal je zeker herkennen.

1. De 90°-180° fout: De meest voorkomende fout krijgt een aparte vermelding (zie ).

cartoon ruimte 2. De parallel fout: Je hebt het al geraden, ook de nummer 2 wordt uitgebreid besproken (zie ).

3. Een post vergeten: Wie heeft het nog niet mee gemaakt? Deze fout wordt meestal gemaakt wanneer je bezig bent met het oplossen van een (moeilijke) wegkeuze voor verderop in de wedstrijd, dus als je goed "vooruit aan het werken" bent (zie ). Vaak is de post die je moet zoeken bovendien ook eenvoudig en heb je dus rustig de tijd om aan de daarna komende post te denken, je zit al op de ideale volgweg naar die post en op een gegeven ogenblik maak je een mentale "klik" waardoor je de post die je moet zoeken gewoon vergeet. Het is vaak pas aan de aankomst, als je geconfronteerd wordt met je resultaat, dat je beseft wat je gedaan hebt.

Een post vergeten kan ook voorkomen bij een speciale post, bv. een kaartenwissel of een drankpost, waar je afgeleid kan worden. Je moet daarom ALTIJD eerst je emit inleggen aan een post.

voorbeeld 1 voorbeeld 2 Hieronder enkele typische gevaarlijke situaties om een post te vergeten:

De post staat vlak bij of op een "verplichte" doorgang. Je zit al op het pad naar post 5 en deze volgweg is zo eenvoudig dat je post 4 uit het oog verliest.

voorbeeld 3 Post 5 (in de heide) baart je zorgen. Je wil zeker uitkomen in de bocht van het wegeltje om dit te kunnen volgen. Dit is ook ongeveer de richting naar post 4. Je bent zo bezig met post 5 dat je aan post 3 in de richting loopt van de weg en vlak naast post 4 door loopt.

De top 10 van de fouten

Als de posten in elkaars verlengde liggen, is het altijd opletten geblazen. In dit voorbeeld moet je rond lopen om aan post 4 te geraken en daardoor zit je plots op het ideale pad naar post 5. De fout is dan snel gemaakt.

voorbeeld 4

cartoon hamer 4. De juiste post negeren: Goede oriënteerders navigeren naar de posten, ze zoeken er niet naar. Maar dan kan je nog steeds een domme fout maken. Je komt tussen twee topjes door gelopen en daar recht voor je uit moet een inzinking liggen. Klopt. Je loopt de inzinking in en daar staat de post. Verkeerde nummer!! Je zoekt, kijkt en loopt wat in het rond en je kan het niet begrijpen. Na enkele minuten sta je terug in de inzinking en je kijkt nog eens goed op de postenbeschrijving en het is de juiste post. Je had verkeerd gekeken of het verkeerde nummer onthouden.

Dit komt meestal voor als de posten elkaar snel opvolgen. Er is dan weinig tijd om vooruit te werken waardoor je bij wijze van spreken "de tel kwijtraakt". Je verwart de post die je zoekt met de volgende post en kijkt ook naar het controlenummer dat bij die post hoort. De ontnuchtering is meestal pijnlijk.

5. Veranderen van gedachte: Wegkeuze draait rond het vinden van een goede volgweg en deze tot een goed einde brengen. Een goede baanlegger zal trachten je twee of meer mogelijke opties aan te bieden. Een goede oriënteerder plant vooruit en zal de mogelijke keuzes snel vinden en tegen elkaar afwegen. Je kan soms twijfelen welke volgweg te nemen, maar het heeft géén zin om er te blijven bij stilstaan. Als je er zo lang moet over nadenken zijn de volgwegen waarschijnlijk gelijkwaardig. Kies dan de eenvoudigste en blijf bij je plan. Begin niet na 200 meter aan je keuze te twijfelen of er over te piekeren want dit is overbodig concentratieverlies. Wat je zeker niet mag doen is op je stappen terugkeren en alsnog van volgweg veranderen. Je hebt dan een halve oplossing die waarschijnlijk trager is.

6. Een foutieve post nemen: Dit is een fout die je in principe heel gemakkelijk kan voorkomen. Al wat je moet doen is het controlenummer van de post controleren met dat van je postenbeschrijving. Als je het controlenummer niet systematisch controleert weet je dat je regelmatig, zeker in gedetailleerde gebieden, een foutieve post zal knijpen.

cartoon kaart 7. De verkeerde kaart nemen aan de start: Controleer aan de start of je de juiste omloop op je kaart hebt. Je moet ook altijd controleren of je de juiste postenbeschrijving hebt. Anders sta je aan post 1 en besef je dat er iets niet klopt en moet je terugkeren naar de start. Deze fout kan je ook gemakkelijk voorkomen.

De top 10 van de fouten

cartoon rand kaart1 cartoon rand kaart2 8. Van de kaart lopen: Hoe goed je ook bent, dit kan elke oriënteerder overkomen. Let dus op aan de rand van de kaart, zeker als er geen duidelijke afboording van de kaart is (een weg, rivier, …).

cartoon lost 9. De kaart doen kloppen: Na de wedstrijd, als je alles nog eens rustig overloopt, wordt meestal duidelijk wat je gedaan hebt. Maar in het heetst van de strijd durf je wel eens "feiten" negeren. Beeld je in: "Je bent in een ruwe richting aan het lopen en plots zie je een vervallen omheining. Nu ja, deze omheining staat blijkbaar niet op de kaart. De kaarttekenaar zal ze niet relevant gevonden hebben. OK, daar is het heuveltje. Raar dat dat getekend is in een hulphoogtelijn, het heuveltje is toch wel zeker 5 meter hoog. Zo, daar moet de put zijn. De post moet hier toch ergens staan. Wat! Een vijvertje???". Dan komt de ontnuchtering. Ook al heb je de ganse tijd gedacht aan jezelf te bewijzen dat je juist liep, de post staat er niet. Na een korte studie van de kaart zie je dat je afgeweken bent. De kaart DOEN kloppen is geen oplossing. Ja, het verdict kan soms hard zijn ...

10. Slecht de kaart lezen: Een mooie verwarring is naar een samenvloeiing van beken zoeken waarbij een van de blauwe lijnen een noorderlijn is. Een andere fout is het verwisselen van klimmen en dalen. Hoe dikwijls heb je al niet gedacht een mooie helling af te kunnen lopen waarbij je plots voor een steile helling staat. En dan kan het nog voorkomen dat je een onoverschrijdbare hindernis zoals een hoge omheining niet zag tot je er voor staat. Deze fouten komen meestal voor als je niet genoeg op de kaart kijkt (en vooruit plant).

cartoon loper Ziezo. Herkenbare fouten of scenario's? Het maken van fouten hoort er nu eenmaal bij, maar bedenk, de vreugde is des te groter als je de posten vindt!