Parallelfouten

voorbeeld 1 Eens je beslist hebt een bepaalde route te volgen op de kaart is het nog altijd mogelijk een gelijkaardig doch verschillend lijnmerkpunt te volgen dan gepland. Soms hebben twee gelijkaardige lijnmerkpunten zelfs dezelfde richting. Deze fout wordt dikwijls gemaakt door het verwisselen van lijnmerkpunten zoals paden, grachten, beken, vegetatiegrenzen, enz. maar wordt het meest gemaakt in gedetailleerd reliëf waar soms de verkeerde inloper, vallei, heuvelrug, enz. gevolgd wordt. In dit voorbeeld wordt een natte gracht te vroeg gevolgd en zit de loper in het verkeerde moerasje. Goed contact houden met de kaart (merkpunten tellen) is de boodschap om deze fout te voorkomen.

voorbeeld 2 Als je een parallelfout maakt, duurt het meestal even voor je dit begint te beseffen. Zoals steeds doe je eerst de kaart kloppen en komt het niet in je op dat je een fout gemaakt zou kunnen hebben. Als je de fout ontdekt hebt, zou je toch zo snel mogelijk andere merkpunten moeten zoeken want op dezelfde plaats blijven rondhangen zal je niet helpen. Er staat géén post. In dit voorbeeld helpt het kruispunt of de hoek van de omheining je om de post opnieuw aan te vallen.

voorbeeld 3 In gedetailleerde gebieden is de kans op een parallelfout nog groter. Veel worden wij er niet mee geconfronteerd maar gelijkaardige situaties als op dit voorbeeld kunnen zich voordoen in duinachtige gebieden.

uitroepteken In zeer gedetailleerde gebieden vergroot je het gevaar op een parallelfout door een veel voorkomend merkpunt (in de nabijheid van die post) als opvangmerkpunt of als aanvalspunt te kiezen.

voorbeeld 4 Een parallelfout wordt ook vaak gemaakt na het doorsteken van een bos of een open terrein waarbij je uitkomt op een reeks van evenwijdige lijnmerkpunten. Is dit het geval, dan moet je andere klassieke technieken toepassen en doen alsof die vele lijnmerkpunten er niet zijn. Denk in dit voorbeeld de vele brandgangen even weg. Je kan dan de techniek van afwijken (zie ) toepassen bv. naar rechts en kijken naar de topjes (net over het pad) om de post te vinden.

Parallelfouten

Bekend voor elke Vlaming: de oversteek van of naar het Gemeentebos. Ook dit is een gevaarlijke situatie om in de fout te gaan. Ook hier mag je niet enkel naar de paden kijken maar ook de merkpunten naast deze paden zijn van belang.

voorbeeld 5

voorbeeld 6 Thierry Gueorgiou geeft op zijn site de raad om naar kaarten te kijken (zie ) om wegkeuzeproblemen op te lossen. Eén mogelijkheid is te kijken welke fouten je mogelijk had kunnen maken, waar er een groot risico is op een parallelfout. Door deze oefening vaak te doen ga je natuurlijk een reflex aankweken die nuttig is tijdens wedstrijden. Je aandacht wordt getrokken op gevaarlijke plaatsen om fouten te maken. Je leert "het onvoorzienbare voorzien".

voorbeeld 7 Nu ja, wij hebben géén zulke terreinen maar deze "klassieker" is een voorbeeld van een terrein waar menig loper al eens in de fout is gegaan. Probeer de gevaarlijke punten op te sporen in dit stuk. En hoe zou je een fout kunnen voorkomen?

Besluit: Je moet in staat zijn de plaatsen te vinden op de kaart waar het risico op een parallelfout groot is. Op die plaatsen moet je voorzichtig te werk gaan en je kaart ZEER goed georiënteerd houden en extra nagaan of je wel in de juiste richting loopt. Je moet vertragen of zelfs stoppen om de kaart zorgvuldig te lezen.