De basis De kaart: kennis van kleuren en symbolen 07/07
De schaal van de kaart 07/07
Het reliëf begrijpen 07/07
De omloop 07/07
Het georiënteerd houden van de kaart 07/07
Contact houden met de kaart 09/07
Het gebruik van het kompas 09/07
Kennis van de postenbeschrijving 07/07
Op weg Het volgen van lijnmerkpunten - beslissingspunten 09/07
Hoeken afsnijden en doorsteken 1 09/07
Aanvalspunt en stoplijn 1 09/07
De keuze van een succesvolle volgweg 09/07
Gevorderde technieken Lopen op de naald 11/07
Passen tellen 11/07
Ruw en fijn oriënteren - opvangmerkpunten 11/07
Wegkeuze, de verkeerslichten methode 11/07
Afwijken 11/07
Vereenvoudigen van controles 11/07
Aanvalspunt en stoplijn 2 11/07
hoeken afsnijden en doorsteken 2 11/07
Enkele praktische zaken tussendoor Kaart lezen al lopende en vooruit werken 12/07
Snel weg van de controlepost 12/07
Werken in het reliëf Hoogtelijnen begrijpen 03/08
Vereenvoudigen van het terrein 03/08
Gevorderde technieken in het reliëf 03/08
Onnodig klimmen voorkomen 03/08
Fouten (voorkomen) De oorzaken van fouten 05/08
Niet te negeren basisregels 05/08
De eerste post 05/08
De laatste posten 05/08
De top 10 van de fouten 05/08
De 90°-180° fout 05/08
De parallelfout 05/08
Terugvinden op de kaart na een fout 05/08
Je standplaats bepalen met het kompas 05/08
Thuiswerk Leren uit je fouten 12/08
Oriënteren in je luie zetel 12/08
Racen Een wedstrijd lopen om te winnen 12/08
Varianten Sprint-oriëntatie 04/07
Mountainbike-oriëntatie 04/07
Trail-oriëntatie 11/07
Ski-oriëntatie 04/07
Diverse varianten van oriëntatie 11/07
Baanlegging Principes van goed baanleggen 12/08
Methode 1: lange benen zoeken 12/08
Methode 2: zones van fijn-O verbinden 12/08
Methode 3: reliëf accentueren 12/08
Banen leggen voor aflossingswedstrijden 12/08
Banen leggen voor nachtwedstrijden 12/08
Trainen Uitleg over de fiches 12/08
Opdeling in niveaus 12/08
80 trainingsvormen 12/08